Anders Ulf Wulf Kjærulf €

Ref. : 99999
Side : 1247
Vores ane nr. : 448144 og 896368

Noter : Anders Andersen.

Dyrskjøt mener, at Kjærulferne var af "di Wolffer och Pogwisches ( Pogwischernes Vaaben var en til højre springende Ulv i blaat Felt, Wullffernes en brun Ulv i rødt Felt. Sidstnævnte Slægt var meget mægtig i Middelalderen, se herom Angelu s: Holsteinische Adels Cronica, Leipzig 1595.) Stamme fra Holsten," og han siger, at den første ham bekendte Mand af Kjærulferne var: "Anders WIff: Anders Andersøn Wolff och kaldet, som eigede Aslundgaard, Ø Hassing Sogn, Fogedgaard i Vadu m Sogn, der i flere Hundrede Aar var i Slægtens Eje, Om denne noget apokryfe Anders Ulff eller Anders Andersen Wolff, givet Navnet Kjærulf, tilføler Dyrskjøt:

"Hans Hustrus Naffn haffr Jeg Ingensteds fundet eller spurt, tilmed ogsaa Iche heller fliere aff hans børn wden 3 Sønner, dog en Diel haffue berettet mig, det er hans Sønnesønner, aff Anders Andersen Kierulff 1450 och l454 neffnet.".
Ulf Wulf Kjærulf (1)

ÆgteskabBørn
? Omk 1410 - Anders Andersen Kjærulf €

Anders Ulf Wulf Kjærulf €
-
-

-
-

-
-

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage19 Feb 2021