Peder Andersen Kjærulf ¤

DatoStedKilde
Født :omk 1500--
Død :Omk 1568--
Bolig :-Øster Haldne, Vadum-

Alder : 68
Stilling : Herredfoged 1570
Ref. : 56018
Side : 1162
Vores ane nr. : 56018

Noter : Peder Andersen Kjærulf boede i Ø. Halne i Vadum Sogn paa samme Gaards Eje som Broderen Anders, og han nævnes ligesom denne blandt Sognets 4 frie Bønder i Præsteindberetningen 1568, ligesom han anføres som Ejer af 1 Bol og 3 Huse frit Bond egods der i Sognet. Bolet var vist den saakaldte Refsgaard, der var Nabogaard med Fogedgaarden og maaske oprindelig var Afbyggersted her fra; den kaldtes i ældre Tid ofte Refsbol.

Ifølge Dyrskjøt var Peder Andersen Kjærulf Herredsfoged 1570, paa hvilket Tidspunkt han maa have været en gammel Mand, men antagelig har han kun midlertidigt ("denne Dag") fungeret som Dommer paa Tinget, thi som vi foran har set, nævnes h ans Broder Anders endnu 1577 som Foged og havde da beklædt denne Stilling i en lang Aarrække. Peder Kjærulf var gift med Karen Bertelsdatter af Vesterbæk, Søster til hans Broder Anders Hustru, hvorfor der angaaende hendes mulige Slægt henv ises til, hvad der foran er anført derom. Ægteparret havde 5 Børn.

Gedcomp Bingo 62
ndividual no. 5963 in dk80130b.ged:
0 @I6668@ INDI
1 NAME Peder Andersen /Kjærulf/
1 SEX M
1 BIRT
2 DATE ABT 1500
2 PLAC Vadum
1 DEAT
2 DATE AFT 1570
2 PLAC Vadum
1 OCCU Sættedommer, selvejerbonde, Ø. Halne
Ulf Wulf Kjærulf (1)

FarMor
Anders Andersen Kjærulf ¤Else Wogensdatter ¤
ÆgteskabBørn
Omk 1555 - Karen Bertelsdatter ¤ Omk 1555 - Else Pedersdatter Kjærulf ¤
- - Morten Pedersen Kjærulf

Peder Andersen Kjærulf ¤
* omk 1500
† Omk 1568
Anders Andersen Kjærulf ¤
* omk 1450
† Omk 1519
Else Wogensdatter ¤
-
-
Anders Andersen Kjærulf ¤
* Omk 1410
† Omk 1458-
-
-
--
-
Anders Ulf Wulf Kjærulf ¤
- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage19 Feb 2021