Olav V Nielsen (125)

Til siden med personen
Olav Væversted Nielsen, har fået de fleste af sine data om anerne om sin far fra Folmer Sørensen, Hjallerup.
Monas aner er fra et notat som Monas Søster har fremstillet.
Data er taget med da Olav og Mona ønsker deres barns forfædre kortlagt.
Olav Væversted Nielsen går aktivt op i at få sin familie tastet ind i www.vaeversted.com.
Hvis Olav ønsker tanter og onkler, fætre og kusiner med på sin fars side, kan det fint lade sig gøre.
(Flemming Væversted Jørgensen flemming @vaeversted.com )

Niels Christian Nielsen
Thor Nielsen
Niels Christian Jensen
Birthe Marie Sørensdatter
Niels Christian Hansen
Jensine Pedersen
Ane Marie Nielsen
Søren Christensen
Marianne Pedersdatter
Inger Chatrine Olsen
Hans Sørensen
Ole Christian Jensen
Maren Madsen
Inger Nielsdatter
Niels Madsen
Mads Peter Olesen

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage19 Feb 2021