Væversted, Ø.Vrå Torslev sogn
Væversted, Ø.Vrå Torslev sogn Væversted, Ø.Vrå Torslev sogn Væversted, Ø.Vrå Torslev sogn Væversted, Ø.Vrå Torslev sogn

Det tidligste beskrevne væversted jeg til dato har fundet, og de nævnte gårde har jeg fundet på gl. matrikkelkort.
1776 Navneregister til skifteprotokol 1776-1811. Ormholt i Torslev, G 28 -1.
Mikrokort 1/2. Side 9, 5. juli 1781, Søren Jensen i Stenskrog [i Torslev]. Børn [med Karen Michelsdatter, død 1779]: Jens Sørensen, 13 år, Michel Sørensen, 9 år, Anne Sørensdatter, 3 år. Værge: farbror Niels Jensen i Koldbro mølle. Vurdering: Jens Nielsen i Øster Væversted og Jens Nielsen Thamstrup i Vester Væversted i Koldbro, Jacob Nielsen i Toften og Christen Jensen i Vrængmose.
Navneregister til skifteprotokol G 24 - 1. Hejselt i Torslev 1776-1811.
Ormholt i Torslev, G 28 -1.Mikrokort 1/2.
1781 - Side 9, 5. juli 1781, Søren Jensen i Stenskrog [i Torslev]. Børn [med Karen Michelsdatter, død 1779]: Jens Sørensen, 13 år, Michel Sørensen, 9 år, Anne Sørensdatter, 3 år. Værge: farbror Niels Jensen i Koldbro mølle. Vurdering: Jens Nielsen i Øster Væversted og Jens Nielsen Thamstrup i Vester Væversted i Koldbro, Jacob Nielsen i Toften og Christen Jensen i Vrængmose
FT-1787 Hjoerring, Dronninglund, Torslev, Veversted, , 93, FT-1787, B2977, Jens Nielsen 65 Gift Mand Huusbeboer Ellen Jensdatter 54 Gift Hans kone
FT-1787 no. 095 husbeboer Jens Nielsen 65 år, og hustru Ellen Jensdatter 54 år begge i første ægteskab
FT-1801 no. 128, et hus, Ejer.: Husmand og smed Ole Christensen, 35 år, og hustru Mette Jensdatter 35 år, gift 10.06.1797 i Torslev sogn
Torslev kirkebog: 1841 død 2 Dec. begravet 12 Dec. Mette Jensdatter Aftægtskone i Koldbro Væversted 74 år
FT-1801 no. 128, et hus ved denne tælling er der 2 husmandsfamilier med jord på denne adresse
€ FT-1801 no. 128, et hus, Ejer.: Husmand Jens Nielsen 57 år, og hustru Else Olesdatter 54 år, gift 28. juli 1771 i Torslev sogn
14. august 1831 Ole Christensen sælger til svigersønnen Niels Jensen, der var gift med Ellen Marie Oledatter (Tinglyst den 11. juli 1833)
15. april 1841 Niels Jensen køber parcellen 11b fra Høngård
1845 - FT-1845 no. 023, en gård, Ejer.: Gårdmand Niels Jensen, 44 år født i Skæve sogn, og hustru Ellen Marie Olesdatter 43 år født i Torslev sogn

1845 -(Torslev sogns kirkebog 1844-1856 C71-3,1 side 8 no. 9
Født drengebarn, Marinus Christian Jensen, den 28. april 1845, døbt i kirken den 29. juni 1845
Forældre.:Gaardmand Jens Jespersen og hustru Anne Marie Jespersdatter i Stenskrog
Faddere.: Ane Marie Andersdatter, Aaen - Pigen Mette Nielsdatter, Væversted - Gårdmand Jens Andersen fra Kratbak i Ugilt sogn - Ungkaerl Willads Jestersen fra Nørre Birken i Taars sogn).

FT-1850 no. 017, en gård, Ejer.: Gårdmand Niels Jensen, 49 år født i Skæve sogn, og hustru Ellen Marie Olesdatter 48 år født i Torslev sogn
1850 - Niels Jensen Skæve (f.1801) Gaardmand Gift med Ellen Marie Olesdatter, f. ca 1802, Torslev Sogn, Bopæl 1850 Væversted, en Gaard, Nr: 17 i Skoledistrikt Vraa
1855 - Torslev kirkebog: 1855 død 2 Mars begravet 11 Mars Ole Christensen Aftægtsmand i Væversted 88 år Alderdom
1855 - 24. maj 1855 Niels Jensen køber ejendommen Tørholm som bliver ælagt til Væversted.
1875 - 7. januar 1875 Niels Jensen sælger til Rasmus Madsen Larsen fra Greis sogn ved Vejle for 2850 rd.
1876 - Frederikshavns Avis - 20/01 1876 - Rasm. Laursen Væversted 66
1888 - 25. oktober 1888 Rasmus Madsen Larsen mageskifter med Niels Martin Nicolajsen.
1889 - 20. juni 1889 Niels Martin Nicolajsen mageskifter med Niels Peter Hansen fra Lyngså
FT-1890 no. 135. gård, Ejer.: Gårdejer Niels Peter Hansen, 35 år født i Vrejlev sogn, og hustru Mariane Sørensen 27 år født i Ugilt sogn, gift 19. januar.1886 i Albæk sogn
FT-1890 Hjoerring, Dronninglund, Torslev, Væversted, Niels Peter Hansen, 34 , Gift, Husfader, Jorbruger, Vrejlev Sogn, Mariane Sørensen, 27 , Gift, Husmoder, , Ugilt Sogn, Hans Peter Hansen, 3 , Ugift, Barn, Albæk Sogn, Søren Andreas Hansen, 1 , Ugift, Barn, , Albæk Sogn

FT-1901 no. 266, matr.6, ejer.: Landmand Niels Peter Hansen, f'ødt 07. juli 1856 i Vrejlev sogn, og hustru Mariane Sørensen født 28. januar 1863 i Ugilt sogn
1921 FT-1921 Hjoerring, Dronninglund, Torslev, Torslev Sogn, Væversted, , 6, Niels Hansen, 7/7 1856, Gift, Husfader, Landbrug, Vrejlev Sogn Hjørring Amt, Mariane Hansen, 28/1 1863, Gift, Husmoder, , Ugilt Sogn Hjørring Amt, Ejner Hansen, 14/1 1907, Ugift, Søn, Landbruger, Torslev Sogn Hjørring Amt
1923 - 18. oktober 1923 Niels Peter Hansen sælger til Magnus Hansen fra Tårs for 29.300 kr.
1923 - 1. november 1923 Magnus Hansen sælger halvparten til broderen Søren Andreas Hansen for 14.650 kr.
1924 - Skypumpe-Katastrofen. Da Skypumpen den 9. September 1924 drog hen over Vendsyssel, anrettede den, som man erinder, alvorlig skade. og fra de Skadelidte blev der ansøgt om Statsstøtte.
Hos Brødrene Hansen i Væversted var Skaden taxeret til 1180 Kr., hos Søren Christensen i Agerdal til 7560 Kr., og hos Chr. Albrecktsen i Rækholt, hvor hele Gaarden blev jævnet med Jorden, taxeredes Skaden til 15.500 Kroner.
Rigsdagens Finansudvalg har nu bifaldet at de Skadelidte faar udbetalt af Statskassen 16,160 Kr., der fordeles med to Trediedele af Taxationssummen til hver af Ansøgerne.
Kilde den "Danske Pioner" en Amerikansk udvandrer avis.
1926 - 21. oktober 1926 Magnus Hansen sælger den anden halvpart til Søren Andreas Hansen, som nu ejer hele ejendommen
1. april 1940 køber Søren Andreas Hansen matr no. 13 og 22 fra N. Bruun.
9. januar 1972 sælger halvparten til Hans Jørgen Spandet Hansen.

Søren Andreas Hansen 24.6.1888 Albæk Sogn
80 Aar Gdr. Søren Andreas Hansen, Væversted, Østervrå, fylder mandag den 24. juni 80 aar.
Han er født i Stolsholt i Albæk sogn ved Sæby, men kort efter flyttede hans forældre til Væversted, hvor Søren Hansen levede sine første barneaar, og allerede som syvaarig matte han ud og tjene som hyrdedreng i Høgsted. Ligeledes tjente han på forskellige gaarde omkring Østervaa, inden han aftjente sin værnepligt. Senereblev han forkarl paa forskellige større gaarde, men maatte atter i militærtjeneste i tre aar under første verndenskrig. Efter krigen blev han forvalter paa fynske herregaarde, men i 1923 overtog Søren Hansen sammen med sin bror barndomshjemmet, og nogle aar senere blev han eneejer af gaarden. Ved overtagelsen var der et tilliggende paa 30 td. ld., hvoraf meget var hede, bygningerne var gamle og laa et stykke fra offentlig vej.
Søren Hansen og hans hustru tog fat paa at opdyrke heden, og flyttede gaarden til kommunevej.

1933 - BEMÆRK, 1933 gården er blever flyttet fra sin oprindelige plads !!!! -
Saaledes byggedes i 1933 stald og lade og i 1935 stuehus. Senere købtes mere jord ti, saa der i dag er godt 50td.ld. til Væversted, og avlsbygningerne er udvidet, saa de passer til arealet.
Søren Hansen har altid været en hjemmets mand, og han har passet sin ejendom paa en enestående dygtig og flittig maade gennem de snart 45 aar. trods de 80 aar starter han stdig sin dag kl. 5 om morgennen, og aftenen bliver undertiden taget med naar det kniber med at naa arbejdet.
Fødselsdagen fejrer han sammen med sin hustru og deres 4 børn, svigerbørn og børnebørn på Væversted, hvor han med glæde kan se tilbage på et frugtbart virke.


http://www.loktaars.dk/Skr%C3%A6m-Pedersen-1976-1985.pdf
Hansen, H. J. Væversted Ø.-vrå Barnedåb 09906.jpg 1977
Hansen, Hans J. Væversted Ø.-vrå Barnedåb 10373-01.jpg 1979
Hansen, Hans J. Væversted Ø.-vrå Barnedåb 10373-02.jpg 1979
Hansen, Hans J. S. Væversted Ø.-vrå Barnedåb 12029.jpg 1982
Hansen, Hans Jørgen Væversted Ø.-vrå 11016.jpg 1981
Hansen, Kirsten S. Væversted Ø.-vrå 1 pige 12058.jpg 1982

(2005-FVJ) Ejer i dag er
Hans Jørgen Spandet Hansen, Ravnsholt
Har er født på gården - han er i besiddelse af et fortografi og maleri fra år 1900
Gården er lejet ud.

2009 Det finns 10 som heter Vaeversted i Sverige, vilket gör det till efternamn nr 1620 i popularitet.
Efternamnet Vaeversted finns i 1 län och 1 kommuner.
Topp-län: Västra Götaland 10
Topp-kommuner: Göteborg 8.

Christen Jensen Weversted €
Jens Nielsen €
Ingeborg Jensdatter
Jens Christian Wæversted
Søren Jensen
Else Olesdatter €
Niels Jensen
Ole Jensen
Else Marie Jensdatter
Maren Jensdatter
Mette Jensdatter

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage19 Feb 2021