Torslev Kirke
Torslev Kirke Torslev Kirke

Ældste tilgængelige kirkebog Torslev starter i 1750
7. april 1750 skete der det forfærdelige, at præstegården brændte, hvorved Torslev Sogns første kirkebøger gik tabt til stor beklagelse for senere slægtsforskere.

Torslev Kirke er beliggende østligst i sognet, mindre end én km fra sognegrænsen og kun 1,7 km fra Hørby Kirke i nabosognet I de sidste årtier indtil reformationen udgjorde Torslev sogn tillige Hørby og Volstrup sogne ét pastorat, men i 1555 blev Torslev sogn adskilt fra disse sogne og fik til gengæld tillagt Lendum sogn som anneks. Indtil 1974 udgjorde Torslev og Lendum sogne så ét pastorat, hvortil der i år 1900 oprettedes et kappellanembede i anledning af indvielsen af filialkirken i Østervrå, men i 1974 udskiltes Lendum sogn fra Torslev, der altså siden har udgjort et eget pastorat.
Torslev Kirke består af romansk kor og skib fra omkring år 1200 samt sen-gotisk vesttårn fra 1400-årene og våbenhus fra 1935 i nord. Tårnet er 22,5 m højt.

Kor og skib er opført af granit: På ydersiden af hugne kvadre, på indersiden af rå kamp. Murene hviler på en profileret sokkel, hvis overkant dannes af en karnis. Soklen er brudt et enkelt sted på korets sydmur. Den romanske korbue (triumfbuen) med profilerede kragsten (vederlagsbånd) og sokler (der foroven har en rundstav) er bevaret.

I sin oprindelige skikkelse havde kirken to indgangsdøre: Mandsdøren i syd og kvindedøren i nord. De sad forskudt for hinanden, og syddøren var anbragt noget længere mod vest end norddøren, som tillige var bredere end syddøren: 120 cm mod 100 cm. Soklen er afbrudt ved begge de firkantede døråbninger, som er omgivet af almindelige, glathugne kvadre. Norddøren, der er 210 cm høj, har bevaret sin oprindelige aflange, firkantede dæksten, mens denne mangler ved syddøren, over hvilken der i nyere tid er indsat et vindue.

Alterbordet er det oprindelige, af hugne granit-kvadre, men uden særlig dækplade, foroven er der et relikviegemme. Bordet er helt indkapslet i et træbord med panelværk foran og på siderne. Alter tavlen er en gotisk fløjaltertavle fra omkring 1525 og er et anseligt, bemalet billedskærerarbejde i Claus Bergs stil.

Christen Jensen Weversted €
Maren Nielsdatter €
Grethe Guldager Jakobsen
Mette Marie Madsine Weversted
Johanne Marie Madsdatter
Jens Nielsen €
Ingeborg Jensdatter
Jens Christian Wæversted
Søren Jensen
Else Olesdatter €
Anne Marie Christensensdatter
Niels Jensen
Ole Jensen
Else Marie Jensdatter
Birthe Jensdatter
Maren Jensdatter
Jens Christian Christensen
Else Marie Christensensdatter
Mette Jensdatter
Jens Andersen
Maren Frederiksdatter
Jens Christian Christensen

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage19 Feb 2021